Αθήνα. Μήνυμα ότι οι Έλληνες με το αίσθημα της ελευθερίας ως βιωματική κατάσταση, αλλά και βάση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, υπερασπίζονται χωρίς υποχωρήσεις την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, έστειλε από το Σούλι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα τόνισε: «Το Έπος του Σουλίου διδάσκει, διαχρονικώς, ότι για μας, τους Έλληνες, η Ελευθερία είναι, κυριολεκτικώς, βιωματική κατάσταση. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς, οι Έλληνες, το καθήκον μας τόσον έναντι της Πατρίδας μας και του Έθνους μας όσο και έναντι της Μεγάλης Ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε πως και οι εταίροι οφείλουν να πράξουν όσα τους αναλογούν και προκύπτουν, από το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και «κυρίως, από την ανάγκη διασφάλισης της μοναδικής φυσιογνωμίας και διεθνούς ακτινοβολίας της ΕΕ» και κατέληξε λέγοντας, «Ας σταθούμε, λοιπόν, όσο είναι ακόμη καιρός, όλοι οι λαοί της Ευρώπης στο ύψος των περιστάσεων».