Συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελληνική Ομογένεια και τη Βουλή των Ελλήνων, ενώ οι Έλληνες ομογενείς κοινοβουλευτικοί από την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία, ανέπτυξαν μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν στο δικό τους κοινοβουλευτικό έργο στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αναστάσιος Κουράκης είπε μεταξύ άλλων: “ Εκπροσωπώντας το Προεδρείο της Βουλής, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρωτοβουλίες, με συγκεκριμένη και ιδιαίτερα επίκαιρη ατζέντα μπορούν να λειτουργήσουν σαν γέφυρες στις κοινές προσπάθειες όλων μας.’’ Κ.Π.