Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Γ’ Διεθνές Αγιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητηρίου Σμύρνης.Το Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν θεολόγοι, ιστορικοί και φιλόλογοι από την Τουρκία και το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι και ειδικοί ερευνητές στη γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όπως ήδη έχει αναφερθεί με σχετικό ρεπορτάζ η ΗΧΩ, είχε ως θέμα: «Οι αποστολικοί πατέρες και η εποχή τους». Σε ειδικές επιστημονικές εισηγήσεις σύμφωνα με τα Θεολογικά Δρώμενα, παρουσιάστηκαν τα του βίου και του έργου, οι συνθήκες δράσεως, η θεολογική καθώς και η εν γένει εκκλησιαστική συμβολή των λεγομένων Αποστολικών Πατέρων, των ανδρών που διαδέχθηκαν τους Αποστόλους του Χριστού και απετέλεσαν τους πρώτους μεγάλους θεολόγους και διδασκάλους του Χριστιανισμού. Από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι Αποστολικοί Πατέρες, ορισμένοι εκ των οποίων συνδέθηκαν ιδιαίτερα με την χριστιανική κοινότητα της Σμύρνης των δύο πρώτων αιώνων, όπως ο Ιγνάτιος ο θεοφόρος και ο Πολύκαρπος Σμύρνης, κινούμενοι σε ένα νέο για το Ευαγγέλιο ιστορικο-πολιτισμικό περιβάλλον, έθεσαν τις ερμηνευτικές και ποιμαντικές βάσεις για την περαιτέρω διοργάνωση της Εκκλησίας, με κέντρο την Ευχαριστία, τον επίσκοπο, το μαρτύριο και την καθημερινή της μαρτυρία.

Διετύπωσαν θεμελιώδεις αρχές για τις σχέσεις και τη συνεργασία κάθε τοπικής Εκκλησίας με τις ανά την Οικουμένη Εκκλησίες, καθώς και την εκάστοτε κρατική και επιχώρια εξουσία, για την ανάπτυξη της προσευχητικής, της ομιλητικής και της απολογητικής της λειτουργίας, για τη διεύρυνση της θεολογικής της γλώσσας, του αισθητικού κριτηρίου και του κανονικού της προσανατολισμού, για την εκλέπτυνση του ηθικού, του κοινωνικο-πολιτικού και πολιτισμικού της αισθητηρίου, για την καταχώρηση της ίδιας της λειτουργίας της παραδόσεως χάριν της διαφυλάξεως της ενότητος και της πιστότητος στην ευαγγελική και αποστολική πίστη και διδασκαλία. Η μελέτη του έργου των λεγομένων Αποστολικών Πατέρων Ιγνατίου και Πολυκάρπου, Κλήμεντος Ρώμης και Ερμά, επιτακτική όσο ποτέ στις ημέρες μας, λόγω του θεολογικού βάθους και του εκκλησιαστικού τους ρεαλισμού, μας υπενθυμίζει την ανάγκη της ενότητος στα αναγκαία, της υπεύθυνης συνεργασίας και της ευαισθησίας στα κοινά, της τόλμης στην επικαιροποίηση του χριστιανικού μηνύματος και την ειλικρινή ομολογία, της ετοιμότητας στην απολογία ή τη μαρτυρία, της αυθεντικότητος στη λειτουργική έκφραση, την άσκηση και την προς αλλήλους διακονία. Κ.Π.