γράφει η Ανθή Αγγελοπούλου

Μια νέα ολοκληρωμένη μαθηματική και υπολογιστική μέθοδο μελέτης των νευροεκφυλιστικών νόσων ανακοίνωσε ο πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και δ/ντής τους Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bihelab) Παναγιώτης Βλάμος στα πλαίσια του 2ου παγκόσμιου συνεδρίου Genedis 2016 στη Σπάρτη.

Η νέα αυτή ολοκληρωμένη μαθηματική και υπολογιστική  μεθοδολογία συνδέει  για πρώτη φορά, με εντυπωσιακό τρόπο το μικρόσκοσμο των υπομοριακών μετρήσεων στις συγκεντρώσεις μιτοχονδρίων, των σημαντικών οργανιδίων του κυττάρου, με τον μακρόκοσμο της ευπάθειας του ανθρώπινου οργανισμού.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Βλάμο, αυτή η σύνδεση επιτυγχάνεται  μέσω ενός «φανταστικού» διανυσματικού χώρου βιοδεικτών, δημιουργώντας μεταβλητές που εξελίσσονται στο χρόνο.

Όπως είπε ο καθηγητής, στο  καινοτόμο μοντέλο που αναπτύσσεται  υπάρχει ένα σύνολο παραμέτρων που προσδιορίζουν μοναδικά τον ανθρώπινο οργανισμό με ακρίβεια, προσεγγίζοντας όλο και περισσότερο τους στόχους της εξατομικευμένης ιατρικής.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει τα δεδομένα  στο υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο  καταγράφει τις περιοχές ευστάθειας και αστάθειας κατά την εξέλιξη της νόσου. Κατά τη διάρκεια αυτής της καταγραφής δημιουργείται  μια «οριακή» περιοχή, που ονομάζεται AD blank spot, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία πρέπει να αποφεύγεται.

Η συνέχεια της προσπάθειας, με βάση αυτό το μοντέλο, αποβλέπει στη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών έτσι ώστε, η ευπάθεια να περιορίζεται μόνο σε περιοχές ευστάθειας και να μη φτάνει στην «οριακή» περιοχή, όπου ο οργανισμός καταρρέει.