Στρασβούργο.Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από τους «ξένους μαχητές» που ταξιδεύουν από και προς εμπόλεμες ζώνες με τρομοκρατικούς σκοπούς και τους «μοναχικούς λύκους» που σχεδιάζουν μόνοι τους τις επιθέσεις. Η διευρυμένη λίστα με τις προπαρασκευαστικές πράξεις που θα ποινικοποιηθούν περιλαμβάνει ταξίδια στο εξωτερικό για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα και κατόπιν επιστροφή στην ΕΕ με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης, στρατολόγηση τρομοκρατών, λήψη εκπαίδευσης ή παροχή εκπαίδευσης σχετιζόμενης με την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων, συνδρομή, συνεργία ή απόπειρα πραγματοποίησης μιας τρομοκρατικής επίθεσης, δημόσια υποκίνηση ή εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών ομάδων. Τέλος σημαντικό είναι ότι η νέα οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της παροχής άμεσης βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων μετά από μία επίθεση.