Στους τρόπους ενίσχυσης των μηχανισμών διαφάνειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και γενικά των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, καθώς και της εμβάθυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στη Συνέλευση και τη Βουλή των Ελλήνων, επικεντρώθηκε η συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, Κώστα Αθανασίου, με τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Βόιτσεκ Σαβίτσκι.

Ο κ. Αθανασίου συνοδευόμενος από την επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αννέτα Καββαδία, απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Σαβίτσκι για τη διοργάνωση συνεδριάσεων Επιτροπών της Συνέλευσης στην Αθήνα, δυνατότητα που παρέχεται από τον Κανονισμό της Συνέλευσης και την οποία αποδέχθηκε με χαρά δηλόνοντας την προθυμία της Συνέλευσης να αναπτύξει ακόμα στενότερες σχέσεις συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρώπης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κ.Π.