Στα γνωστά σημεία πώλησεις βρίσκεται το μηνιαίο τεύχος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ της Ηχούς

Σε αυτό το τεύχος:

63 χρόνια από τα Σεπτεμβριανα : Όταν τα γεγονότα στιγματίζουν την τέχνη

ΗΧΩ ”Πως γεννήθηκε”- Ο Χαράλαμπος, σκέψεις και αλήθειες από τον Γιάννη Τοπτσόγλου

ΤURKCELL: Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, εικαστική παρουσίαση. Μια διοργάνωση του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου της Ιμβρου σε επιμέλεια Κυριάκου Πεταλίδη

Ελλάς το μεγαλείο σου… με νέα τραγωδία του Γιώργου Κωνσταντινίδη

Ο Μεγαλοσχολίτης καταδρομέας, μία έρευνα του Νίκου Θεοτόκη για τον υποστράτηγο Χριστόδουλο Τσιγάντες

και πολλά περισσότερα στο τεύχος αυτό που κυκλοφορεί.