Γράφει ο Κυριάκος Πεταλίδης

Μεγάλο και σπουδαίο το δώρο που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι μαθητές της Πόλης με ιδιαίτερο μάλιστα συμβολισμό.  Η Κοινότητα Σταυροδρομίου σε συνεργασία με την εταιρία ELIPS Elektronik και τον Γεώργιο Θεωδορίδη, θα προσφέρουν στους μαθητές της Πατριαρχικής Μεγάλης Σχολής, του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, του Ζωγράφειου Λυκείου και του Λυκείου της  Ίμβρου δωρεάν από έναν προσωπικό υπολογιστή (Laptop). Σκοπός της δωρεάς είναι η παροχή ίσων δυνατοτήτων προσέγγισης της γνώσης και εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες όλων των μαθητών των ομογενειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προέρχονται από ανανέωση εξοπλισμού πολυεθνικών εταιριών και κατόπιν  ελέγχου ποιότητος από την εταιρία ELIPS Elektronik θα προσφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιορισμένο αριθμό στους τελικούς αποδέκτες. Η διανομή θα γίνεται βάση προτεραιότητος και κριτηρίων που έχουν θεσπίσει οι χορηγοί. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες θαυμασμού, στήριξης και επαίνων γιατί πραγματικά όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα στη γνώση ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων.