Το ΣΥΡΚΙ, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γεφυρώνοντας το χάσμα του παρελθόντος, χτίζοντας μαζί ένα κοινό μέλλον» που υλοποιεί με το Αρμενικό Βακούφι Βαφεοχωρίου Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı, πραγματοποιεί την πρώτη του δράση.
Η δράση αφορά ένα εργαστήρι που θα δώσει τη δυνατότησα σε μέλη των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων ηλικίας από 18 μέχρι 30 να λάβουν μια επιμόρφωση πάνω σε θέματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Με την υλοποίηση του εργαστηρίου αυτού, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας ομάδας νέων ατόμων που θα είναι κατάλληλα καταρτισμένα στα θέματα αυτά έτσι ώστε να μπορούν ανεξάρτητα στο μέλλον να υποστηρίζουν με δικές τους πρωτοβουλίες τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.
Ακόμα, με τη συμμετοχή νέων ατόμων από διαφορετικές μειονότητες, δημιουργείται μια προοπτική συνεχόμενης συνεργασίας των κοινοτήτων σε μελλοντικά θέματα που αφορούν γενικότερα τις μειονότητες.

Το εργαστήριο αυτό θα λάβει μέρος στις 24-27 Ιουλίου στη σχολή της Χάλκης.
Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων είναι 13 Ιουλίου.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στο buildingtogether@rumvader.org
Facebook: Bridging The Gap, Building Together A Common Future