Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών παρουσίασαν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, την έκθεση υπό τον τίτλο “ΟΛΚΑΣ ΙΙ. Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατολική Μεσόγειο”. Η έκθεση παρουσιάστηκε στην Κύπρο, στον Πειραιά και τη Χίο, για να καταλήξει εδώ στην Πόλη και συμπληρώνεται από δίγλωσσο ελληνοαγγλικό κατάλογο. Ο επισκέπτης συμμετέχει σε ένα οπτικό ταξίδι στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής με πλοηγό την «ολκάδα», το εμπορικό πλοίο των Βυζαντινών, που μετέφερε εμπορεύματα και για αιώνες συνέδεε ανθρώπους, πόλεις, λιμάνια και πολιτισμούς. Πρόκειται για ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ταχυδρομικά δελτάρια, χαρακτικά, ναυτικούς χάρτες, πορτολάνους και αρχειακές φωτογραφίες που παραχώρησαν για την έκθεση, κρατικοί φορείς, αρχεία, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, ξένες αρχαιολογικές σχολές, βιβλιοθήκες και ιδιωτικές συλλογές.