Μετά την ημερίδα της Αθήνας με αφορμή 40 χρόνια κυκλοφορίας της Ηχούς, διοργανώνεται επίσης ημερίδα στην Κωνσταντινούπολη, στον τόπο όπου »γεννήθηκε» και αγαπήθηκε η Ηχώ.

Η ημερίδα με τίτλο «Ο Ελληνισμός της Πόλης στον 21ο αιώνα»

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 από τις 10:00 έως τη 13:00 στη Σχολή Γαλατά.