Η ”Σαλόμ” η εβραϊκή εφημερίδα της Τουρκίας, έκλεισε 70 χρόνια παρουσίας και ενημέρωσης.
Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του έτους, η ομάδα δράσης του προγράμματος
”Bridging The Gap, Building Together A Common Future” επισκέφθηκε τα γραφεία της εορτάζουσας εφημερίδας και έδωσε τις ευχές της στον Ivo Molina, εκδότη της και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του παραπάνω προγράμματος. Ο κ. Ivo ενημέρωσε τους συνεργάτες του για το διαπολιτισμικό αυτό πρόγραμμα ενώ ο υπεύθυνος του προγράμματος Λάκης Βίγκας έκανε μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ρόλο της εφημερίδας όχι μόνο για την εβραϊκή κοινότητα αλλά για τον πολιτισμικό πλούτο της Τουρκίας. Η ομιλία του έκλεισε ευχόμενος στη ”Σαλόμ” να παραμείνει δραστήρια και να συνεχίσει το απαιτητικό έργο της ενημέρωσης που επιτελεί, τόσο αποτελεσματικά όλα αυτά τα χρόνια. Κ.Π.